Skötsel - och underhållsmedel

Lämplig skötsel kan förlänga livslängden och behålla ett perfekt skick på trappan även med 100%. Korrekt rengöring och användande av skötselmedel som anpassats efter ytbehandlingen gör att våra golv och trappor ser ut som nya. Kom ihåg att det inte finns några ”super allrengöringsmedel”!!!

Grundläggande skötsel omfattar:

  • medel för daglig rengöring
  • medel som skyddar lack, oljor, vax osv.
  • medel för grundlig rengöring av påförda skötselmedel

Användning av medel ur vårt sortiment gör att den dagliga renhållningen kräver ingen större arbetsinsats och är miljövänlig.