Kostnadsfri mätning

För att tillfredsställa våra kunder erbjuder vi också kostnadsfri mätning, rådgivning och visualisering då det är möjligt med hänsyn till byggets fortskridande. Vi använder mätningar för att ta fram en riktig priskalkyl så att ni inte överraskas med oförutsedda kostnader. Det är endast laboratorisk undersökning av betongens fuktighet som är avgiftsbelagd. Denna kostnad försvinner när vi tecknar avtal om arbetets utförande. Vi erbjuder också provning av betongens hållfasthet.