Garanti

Bäste kund, efter val av vårt företag tecknar vi alltid avtal innehållande detaljerna kring utförande och båda parters ansvarsområden. Vi lämnar från 6 till 60 månaders garanti beroende på typ av uppdrag och material som används i uppdraget.

Vi tar alltid förskott vid avtalets undertecknande och resten debiteras efter avslutat arbete. Vi kan dela upp betalningen i flera etapper. Vi litar på våra kunder och ber också om förtroende. Vi står till hjälp inte bara under garantitiden.